Zpět na úvodní stránku
 AIDS
 Fakta – naděje
Informace o tomto vydání
Předmluva
VIRUS HIV
A JEHO PŘENOS
–  Co je AIDS?
–  Virus HIV
–  Odkud pochází virus HIV?
–  Jak dochází k přenosu?
–  Přenos jiným způsobem
–  Jak k přenosu  HIV nedochází
–  Rizikové chování a situace
–  Zdravotnický personál a HIV
–  Jak lze prokázat virus HIV?
–  Kdo si má udělat vyšetření?
INFEKCE HIV A JEJÍ LÉČBA
–  Co se stane, když virus pronikne do organismu?
–  Vedlejší příznaky infekce HIV
–  AIDS jako klinicky rozvinuté stadium infekce HIV
–  AIDS u dítěte
–  Léčba infekce HIV a AIDS
–  Rady séropozitivním osobám
–  Rady osobám s AIDS
PREVENCE
–  Prevence přenosu infekce
–  Používání prezervativů
–  Jak inaktivovat virus HIV?
–  HIV/AIDS v pracovním prostředí
–  V případě úrazu
Slovníček
Závěr
Opatření ve zdravotnických zařízeních
AIDS - Úvodní stránka
začátek stránky
AIDS - Fakta, naděje
na AIDS Serveru
Design © ALMS, 1998

Na vrcholu - žebříček nejnavštěvovanějších stránek