AIDS - Fakta, naděje

Obálka 2. českého knižního vydání (10 kB)   
Publikace Pasteurova ústavu v Paříži byla připravena pod vedením prof. Luca Montagniera spolu s prof. Saadem Khourym. Konzultanti: Dr. Jean-Babtiste Brunet, prof. Claude Griscelli. Údaje poskytla Světová zdravotnická organizace (WHO) a Komise Evropských společenství.
  
Tato on-line verze byla sestavena podle 2. českého vydání, které v roce 1996 publikovala Nadace pro život ve spolupráci s Centrem preventivního lékařství 3. Lékařské fakulty UK, Státním zdravotním ústavem a Národní referenční laboratoří pro AIDS
  
 Informace o tištěném vydání:

AIDS - Fakta, naděje, 2. české vydání Praha 1996.

Z francouzského originálu SIDA LES FAITS L'ESPOIR vydaného l'Institut Pasteur Paris (1993) přeložila Eva Kodytková. Ilustroval Michael Gilles. Sazba Monique Dubois, JPM reklama, s. r. o. (česká verze).

Aktualizace údajů pro české vydání: Ing. Nina Suškevičová (Nadace pro život), MUDr. Alexander M. Čelko, CSc. a Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. (Centrum preventivního lékařství 3. LFUK), Doc. MUDr. Marie Staňková, CSc. (AIDS centrum FN Bulovka), RNDr. Marie Brůčková, CSc. (Národní referenční laboratoř pro AIDS,  SZÚ).

Vydala Nadace pro život ve spolupráci s Centrem preventivního lékařství 3. Lékařské fakulty UK, Státním zdravotním ústavem a Národní referenční laboratoří pro AIDS.

2. vydání publikace bylo spolufinancováno z Národního programu pro řešení problematiky HIV/AIDS v ČR a Programu sociální prevence a kriminality.

 Redakční poznámka k on-line verzi:

Knižní vydání této publikace obsahovalo statistiky a přehledy situace ve světě a v České republice. Původně publikované údaje jsou však v dnešní době již neaktuální, a proto byly vypuštěny. Všechny tyto infomace však na serveru AIDS najdete, a to v průběžně aktualizované podobě v samostatné rubrice Statistiky.

reklama
   začátek stránky
red153.gif (37 bytes)