INFEKCE HIV
A JEJÍ LÉČBA

red153.gif (37 bytes)
  
Pacient a lékařInfekce HIV se postupně stává chronickým onemocněním a nabývá postupně více či méně závažných forem. AIDS je rozvinutá forma infekce HIV. Projevuje se vznikem závažných infekcí vyvolaných takzvanými "oportunními" mikroorganismy, a dále určitými druhy nádorových onemocnění, jako je např. Kaposiho sarkom. Klinický obraz může zahrnovat i další projevy, a to zvláště neurologické.

U lidí infikovaných HIV nemusí nutně dojít k vývoji HIV nemusí nutně dojít k vývoji AIDS. Podle odhadů SZO se u séropozitivních jedinců do 10 let v 60 % vyvine AIDS, u 20 % se projeví vedlejší příznaky onemocnění a u 20 % se neprojeví žádné klinické příznaky.

Infekci pokládáme za velmi závažnou, protože proti ní není dosud žádná účinná léčba. Máme však k dispozici prostředky pro prevenci a léčbu určitých projevů, souvisejících s HIV infekcí a pro zlepšení kvality života pacientů a jejich přežití. Z uvedeného vyplývá, jak je důležité poskytnout séropozitivní pacientům včasnou lékařskou péči, což je však možné pouze v případě, že o těchto pacientech víme. A to je základní argument, proč by lidé měli podstupovat vyšetření na anti-HIV protilátky z vlastního rozhodnutí.

  

  
reklama
   začátek stránky
red153.gif (37 bytes)