Evropská komise – Vzdělání a kultura:
Socrates - Comenius 1: projekt spolupráce škol

English
version


POZNÁMKA: Česká verze stránek obsahuje pouze vybrané texty. Úplné informace hledejte na stránkách v anglické verzi.

Téma:  

ToleranceKulturní dědictvíInformační technologie 

Doba realizace projektu:  

2001 – 2004

Účastnické školy:

Gymnázium, Velké Meziříčí, Sokolovská 27, Česká republika

I.E.S. “Martínez Vargas”, Barbastro, Spain

Maikkulan Koulu, Oulu, Finsko

Kastellin Yläaste, Oulu, Finsko

Noorderpoort College, Appingedam, Holandsko

Gesamtschule, Nohfelden / Türkismühle, Německo

Cíle projektu:

rozvíjet koncepci evropanství mezi učiteli a žáky

podporovat toleranci a respekt k jiným rasám, kulturám a společnostem a mírovou spolupráci

vzbudit zájem o evropské jazyky a jejich studium

přispět ke zlepšení úrovně vzdělávání motivováním učitelů a studentů k tomu, aby se učili od jiných

vytvářet a vyměňovat si výukové materiály

Aktivity projektu:

Projekt zahrnuje 6 škol z 5 zemí. Trvá 3 školní roky, tj. od září 2001 do června 2004. Pro projekt byli vybráni žáci ve věku přiměřeném jeho obsahu, tj. od 14 do 16 let.

Žáci pracují na projektu v rámci různých školních předmětů. Práce je koordinována s ostatními zeměmi tak, že jednotlivé předmětové komise postupují podle programu, který si předem naplánovaly. Každý rok se uskutečňují 2 části programu.

V první části (prvním pololetí) jednotlivé školy připraví a zpracují informace pro ostatní země a umístí je na společnou webovou stránku. Ve druhé části (druhém pololetí) pracují s informacemi od ostatních škol, předanými po internetu nebo převzatými ze společné webové stránky.

Schůzky účastníků projektu:

23. – 27. listopadu 2000

přípravná schůzka zástupců zúčastněných škol v Barbastru

24. – 27. března 2002

schůzka zástupců škol ve Velkém Meziříčí o aktuálním stavu prací na projektu a dalších plánech

3. – 7. května 2003

schůzka zástupců zúčastněných škol v Oulu, Finsko

10. – 14. května 2004

schůzka zástupců zúčastněných škol v Noorderpoortu, Holandsko

Výsledné produkty:

webové stránky, kde budou vystaveny informace všech zúčastněných předmětů z jednotlivých škol

brožurky obsahující jednotlivé části projektu a závěry, které školy učiní o tematických oblastech projektu

audiovizuální materiály, které si školy navzájem vymění

obrazové materiály, fotografie, texty, typické ručně zhotovené výrobky

komunikace v reálném čase – „chat“ ve 2. roce projektu

videokonference mezi školami, která studentům umožní komunikovat spolu „live“

Předměty zapojené do projektu:  

anglický jazyk, občanská výchova, biologie, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, hudební výchova, mateřský jazyk, dějepis, náboženství / etika, nové technologie, vaření

Předměty zapojené do projektu na naší škole:  

Anglický jazyk – PhDr. Irena Bachrová, PhDr. Dana Komárková

Občanská výchova – Mgr. Ilona Pokorná

Biologie – Mgr. Iva Doleželová

Zeměpis – Mgr. Rudolf Janeček

Matematika – Mgr. Marcela Zralá

Fyzika – Mgr. Irena Plachá

Hudební výchova – Mgr. Kateřina Svobodová