Nápověda

Funkce Zkoušení v elektronické verzi
Funkce Zkoušení generuje 10 náhodně vybraných hesel z určité množiny podle zvolených kategorií (viz dále). Student má tak možnost velmi snadno zjistit, zda má o obsahu jednotlivých hesel dostatečnou představu.

Rozdělení hesel do kategorií
{1} nejdůležitější biochemické pojmy
{2} biochemie I pro jiné fakulty než FPBT, jednosemestrální kurs
{3} biochemie I pro FPBT (obsahuje hesla kategorie 2 + metodické termíny probírané na seminářích z biochemie I + pojmy probírané v 1. ročníku v kursu biologie)
{4} biochemie II pro FPBT

Technické poznámky
Slovník je použitelný v každém novějším webovém prohlížeči, ke své plné funkčnosti však vyžaduje povolený JavaScript (bez něj nefunguje zkoušení ani vyhledávání a rozvržení stránky neodpovídá velikosti okna). Slovník byl testován na těchto prohlížečích: Mozilla 1.7+ a její deriváty (Firefox 1.0), Opera 7.52, Konqueror 3.3.1, Microsoft Internet Explorer 5.0 a 6.0; a to na platformách Linux a Windows.
Funkce postupné vyhledávání může být na starších strojích poměrně náročná na čas a systémové prostředky, v tom případě ji můžete vypnout příslušnou volbou na stránce vyhledávání.
Upozornění pro uživatele prohlížeče Internet Explorer pod operačním systémem Windows XP SP2: Vzhledem ke změně bezpečnostní politiky, kterou s sebou přinesla aktualizace Service Pack 2, vyžaduje slovník při prohlížení z CD-ROMu povolení tzv. aktivního obsahu, jinak bude jeho funkčnost omezena podobným způsobem jako při vypnutém skriptování (tj. nebude fungovat zkoušení ani vyhledávání a rozvržení stránky nebude odpovídat velikosti okna).

Náměty a připomínky
Jakékoliv připomínky k obsahu i funkčnosti elektronické verze slovníku uvítáme. Pište je prosím na adresu vydavatelstvi@vscht.cz. Děkujeme.