Vydala:    Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vydavatelství VŠCHT Praha
Technická 5, 166 28 Praha 6
http://vydavatelstvi.vscht.cz
tel.: (+420)224311596
fax: (+420)224311142
Eva.Dibuszova@vscht.cz

Verze: 1.0

Lektoroval: Prof. Ing. P. Rauch, DrSc., doc. Ing. L. Fukal, CSc., prof. Ing. B. Králová, CSc., prof. Ing. J. Káš, DrSc., prof. RNDr. O. Valentová, CSc., prof. Ing. Z. Vodrážka, DrSc., prof. MVDr. V. Benda, DrSc., RNDr. I. Babůrek, CSc., Mgr. V. Vymětalová, prof. Ing. T. Ruml, CSc.

© Milan Kodíček, 2004
Illustrations © Martin Strohalm, 2004
Electronic Version © Miloslav Nič, Jiří Jirát, Jiří Znamenáček, 2004
Design © Ladislav Hovorka, 2004