Skenování, vypalování a přechodný adresář TEMP

Skenování

Skener přístupný studentům gymnázia se nachází v učebně IVT II. Skener včetně (oboustranného) podavače papíru, snímání diapozitivů, filmů a rozpoznávání tištěného textu je možné ovládat přes učitelskou stanici.

Vypalování

CD a DVD disky je možno vypálit v učebně IVT I  na učitelské stanici a v učebně IVT II na jakékoliv stanici - program Nero s nápovědou.

Přechodný adresář TEMP

Na disku G:\ je vytvořen adresář TEMP, kam je možno ukládat soubory, které potřebujete přenést v rámci výměny mezi studenty a učiteli. V tomto adresáři má každý student i učitel následující práva: číst soubory, vytvářet soubory, zapisovat do souborů, mazat a vytvářet adresáře. Adresář má omezenou kapacitu, při nedostatku místa prostě vymažete cokoliv v daném adresáři. Využívejte jej místo přeposílání různých souborů e-mailem.