Elektronická pošta (e-mail) na GVM

Obecný popis

Pro provoz elektronické pošty je využíván Microsoft Exchange Server Standard 2010 od firmy Microsoft

Tento server běží na fyzickém serveru GVMSERVER, na virtuálním serveru EXCHANGE.

Přístup k elektronické poště na GVM

Zaměstnancům a žákům školy je umožněno využívat školní elektronickou poštu. Každý uživatel má přidělenou vlastní e-mailovou adresu. Tato služba je k dispozici i vzdáleně.

Pokud chcete využívat elektronickou poštu a dosud nemáte přidělen přístup, kontaktujte správce sítě dvorakpavel(at)gvm.cz. Pro používání elektronické pošty je na stanicích nainstalován Microsoft Outlook 2003. 2007 (Start - Programy - Microsoft Office - Microsoft Outlook) nebo můžete použít libovolnýinternetový prohlížeč (Internet Explorer, Opera, Firefox, Google Chrome, ...) a poštu si přečíst na adrese https://mail.gvm.cz/owa.

Vzdálený přístup přes Internet

Vzdálený přístup k elektronické poště (tzn. mimo školu - mimo počítačovou síť GVM) je umožněn prostřednictvím www stránek školy zobrazených na libovolném počítači v síti Internet.

Z důvodů Vaší maximální bezpečnosti je používán zabezpečený přenos dat protokolem https. Pokud obdržíte výstražné hlášení o certifikátu serveru, pokračujte bez obav tlačítkem ANO. Stačí se jen přihlásit!

WWW adresa pro vzdálený přístup k elektronické poště je následující:https://mail.gvm.cz/owa

Využívání e-mailových klientů a přístup k poště pomocí POP3 protokolu:

Adresa POP3 serveru: mail.gvm.cz
Adresa SMTP serveru: mail.gvm.cz

Poznámka: Vybírání zásilek pomocí POP3 protokolu není defaultně povoleno, žádejte povolení u správce sítě dvorakpavel(at)gvm.cz

Antivirová ochrana:

Zásilky, které jsou přijímány, jsou kontrolovány antivirovou technologií ClamAV běžícím na routru Planet Security Gateway. Úspěšnost odhalení všech virů, trojských koní atd. není však 100 %.

Proto apeluji na všechny uživatele využívající elektronickou poštu k velké obezřetnosti při otvírání jakýchkoli spustitelných souborů (programů) - většinou se jedná o soubory s koncovkou .pif, v souborech Wordu a Excelu, tj. .doc,.xls atp.

V případě dokumentů .doc a .xls při spuštění zcela jistě zakažte makra (slušný a správně napsaný program Vás upozorní na existenci maker a dotáže se Vás).

Jednoduchá pomůcka: pokud dostanete e-mail od neznámého odesilatele, zcela jistě neotvírejte daný e-mail, natož pak případnou přílohu. E-mail ihned smažte (buďte v tomto směru "paranoidní"!).

Pokud otevíráte danou přílohu, buďte si na 100 % jisti, že v dané příloze naleznete to, co očekáváte.

Antispamová ochrana:

Co je spamming?

Provozovat spamming znamená zaplavovat Internet mnoha exempláři jedné a téže zprávy, ve snaze vnutit ji lidem kteří by jinak takovouto zprávu přijmout vůbec nechtěli. Většina spamů jsou obchodně zaměřené nabídky, často jde o nabídky pochybných produktů, o nabídky postupů na rychlé zbohatnutí, či o nabídky pololegálních služeb. Odesilatele přijde rozeslání takovýchto zpráv velmi lacino - většinu nákladů totiž platí příjemci a poskytovatelé přenosových služeb, a ne odesilatel.

Podle http://spam.abuse.net  

Další a podrobnější informace viz http://www.antispam.cz.

Na routru Planet Security Gateway je nastavena antispamová ochrana pomocí několika filtrů, filtry kvalifikují každou zásilku scórem. Pokud scóre dané zásilky přesáhne více než 90 %, je daná zásilka označena jako SPAM. Do takto označené zásilky je vložen řetězec "( SPAM )" do pole Věc (na začátek)  a zásilka je odeslána do doručené pošty adresátovi. Samotný doručovací systém Exchange Server 2010 dále třídí poštu a takto označenou zásilku automaticky zařadí do Nevyžádané pošty.

Nastavením této služby ovšem nelze dosáhnout 100% účinku. Pokud je Vám doručena zásilka, o které jste přesvědčeni, že je vyžádané či nevyžádaná (SPAM), lze tuto zásilku přes pravé tlačítko myši v označit v klientovi jako nespam či spam .