mail.gvm.cz - /people/vrana/Maturitní prezentace F/


[To Parent Directory]

11/1/2007 7:20 PM 131072 1 Fyzikální obraz světa.ppt
11/2/2007 7:01 PM 441856 10 Gravitační pole.ppt
2/15/2012 9:32 PM 1053696 11 Pohyby těles v gravitačním poli.PPT
11/8/2007 11:53 AM 1235456 12 Základní poznatky molekulové fyziky a TD.PPT
10/16/2011 6:18 PM 1043456 13 Rovnovážný stav ....ppt
12/6/2007 11:34 AM 563200 14 Vnitřní energie, práce a teplo.ppt
11/28/2007 9:57 AM 520192 15 Stavová rce IP.ppt
12/12/2007 8:53 AM 466944 16 Kruhový děj s IP, 2.VTD.PPT
11/25/2007 3:03 PM 643584 17 Struktura a vlastnosti pevných látek.ppt
11/30/2007 9:56 AM 687104 18 Deformace pevného tělesa.PPT
12/12/2007 1:31 PM 228864 19 Struktura a vlastnosti kapalin.PPT
3/24/2009 9:00 PM 131072 2 Fyzikální veličiny a jednotky.PPT
12/12/2007 8:51 AM 1230336 20 Změny skupenství látek.PPT
11/30/2007 9:57 AM 2485760 21 Kmitavý pohyb 1.PPT
1/7/2008 12:29 PM 279040 22 Kmitavý pohyb 2.PPT
1/7/2008 12:33 PM 410112 23 Mechanické vlnění.PPT
1/7/2008 12:35 PM 189440 24 Akustika.PPT
12/20/2007 10:03 AM 1841152 25 Elektrostatické pole.PPT
12/16/2007 11:22 AM 313856 26 Kapacita, Kondenzátor, el. proud.ppt
1/7/2008 12:36 PM 142848 27 Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony.PPT
12/20/2007 10:05 AM 885760 28 Elektrický proud v polovodičích.PPT
1/7/2008 12:34 PM 875008 29 Elektrický proud v elektrolytech.PPT
10/21/2008 9:39 AM 598528 3 Kinematika.PPT
1/22/2008 1:23 PM 1022976 30 Elektrický proud v plynech.PPT
4/23/2008 11:45 AM 1217024 31 Stacionární mg. pole.PPT
2/7/2008 11:23 AM 184320 32 Magnetické vlastnosti látek.PPT
2/14/2008 10:57 AM 1181184 33 Elektromagnetická indukce.PPT
3/17/2008 8:51 AM 289792 34 Elmg. oscilátor, vznik stříd. proudu a napětí.PPT
2/12/2008 1:21 PM 367104 35 Obvody střídavého proudu.PPT
3/17/2008 11:46 AM 98304 36 Střídavý proud v energetice.PPT
3/17/2008 11:46 AM 802304 37 Elektromagnetické vlny.PPT
3/17/2008 8:48 AM 397312 38 Optika - úvod a geom. optika.PPT
4/14/2008 3:19 PM 425984 39 geometrická optika.PPT
11/1/2007 7:24 PM 407552 4 Dynamika.PPT
10/16/2011 6:12 PM 3062784 40 Oko jako optická soustava, optické přístroje.PPT
4/4/2008 8:51 AM 172032 41Vlnová optika 1.PPT
3/17/2008 8:49 AM 3051008 42 Vlnová optika 2.PPT
4/18/2008 8:58 AM 1119232 43 Elektromagnetické záření.PPT
5/19/2008 9:06 AM 783872 44_ZDROJE_SVETLA.ppt
4/23/2008 11:43 AM 126976 45 STR.PPT
5/13/2008 1:22 PM 448512 46 STR.PPT
5/4/2008 3:36 PM 545792 47 Základní pojmy kvantové fyziky.ppt
5/4/2008 3:35 PM 159232 48 Elektronový obal atomu.ppt
5/3/2008 6:48 PM 1644032 49 Jaderná fyzika I.ppt
11/1/2007 7:25 PM 157184 5 Práce, energie, výkon.ppt
5/4/2008 3:31 PM 152576 50 Jaderná fyzika II.ppt
2/15/2012 9:34 PM 5130752 55 CERN fyzikální aspekty(Žďár).ppt
11/1/2007 6:50 PM 344064 6 Kinematika rovnoměrného pohybu po kružnici.PPT
2/15/2012 9:31 PM 2452480 7 Mechanika tuhého tělesa.ppt
11/1/2007 7:05 PM 191488 8 Hydrostatika.ppt
11/1/2007 7:16 PM 201728 9 Hydrodynamika.PPT