RNDr. Aleš Trojánek
ředitel školy


E-mail:

trojanek@gvm.cz

Aprobace:

matematika, fyzika

Telefon, fax:

565 301 544

Pracovna:

ředitelna, dveře číslo 2.5