Učitelská knihovna

Učitelská knihovna je průběžně budována od založení školy až do dnešních dnů. Slouží především učitelům, ale i žákům. Obsahuje zejména slovníky, encyklopedie, odborné publikace a periodika, a to ze všech předmětů vyučovaných na gymnáziu. 

V hlavní místnosti učitelské knihovny jsou uloženy knihy vztahující se k českému jazyku a literatuře, částečně k historii, výtvarnému umění a zeměpisu. Na velmi dobré úrovni jsou zde shromážděny publikace ze základů společenských věd (psychologie, sociologie, filozofie, religionistika, právo, ekonomie, politologie). Ze všeobecných příruček jmenujme alespoň úplný Ottův slovník naučný, Encyklopedie Larrousse atd. 

Odborné publikace z ostatních oborů (F, M, Ch, Bi, IVT, D, Z, HV, VV, Dg, TV, TA) jsou umístěny v příslušných kabinetech. Informace o nich a jejich případné zapůjčení zajišťují určení pedagogové. V odborných kabinetech se vždy nacházejí populárně-vědecké časopisy či sborníky, které mapují nejnovější poznatky daných věd. V současné době obsahuje učitelská knihovna asi 15000 svazků.

 

Zpět na úvodní stránku