Mgr.  Jarmila Götzová
učitelka

E-mail: gotzova@gvm.cz
Aprobace: německý jazyk
Telefon: 565 301 549
Pracovna: kabinet německého jazyka
Studijní materiály: Přednášky, cvičení apod.