Ladislava Fialková
učitelka

E-mail: fialkova@gvm.cz
Aprobace: dějepis
Telefon: 565 301 542
Pracovna: sborovna, dveře číslo 2.2