Jiří Cejpek 
učitel

E-mail: cejpek@gvm.cz
Aprobace: tělesný výchova, branná výchova, základy administrativy
Telefon: 565 301 545
Pracovna: kabinet výchovného poradce, dveře číslo 3.16