Mgr. Marie Brabcová
učitelka

E-mail: brabcova@gvm.cz
Aprobace: český jazyk, hudební výchova